Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Zoznam výziev na verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

navštív stránku

3. 11. 2014: Zrušenie verejného obstarávania na Spotrebný tovar a prevádzkový materiál (položky rozpočtu 1.4.1.) projektu s názvom GPH – Scientia pro vita a pre účely školy na rok 2015

Zrušenie verejného obstarávania na spotrebný tovar a prevádzkový materiál (položky rozpočtu 1.4.1.) projektu s názvom GPH – Scientia pro vita a pre účely školy na rok 2015

navštív stránku

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

navštív stránku

Výzva na predloženie cenovej ponuky - cestovné a ubytovanie pre projekt GPH - Scientia pro Vita

Výzva na predloženie cenovej ponuky - cestovné a ubytovanie pre projekt GPH - Scientia pro Vita

navštív stránku

Výzva na predloženie cenovej ponuky Materiál učebnice pre projekt s názvom GPH – Scientia pro vita

Výzva na predloženie cenovej ponuky Materiál učebnice pre projekt s názvom GPH – Scientia pro vita

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies