Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Úspešnosť > Výsledky našich žiakov v predmetových súťažiach počas školského roka 2009/2010

Úspešnosť našich absolventov na prijímacích skúškach na VŠ

Výsledky našich žiakov v predmetových súťažiach počas školského roka 2009/2010

Jedným z kritérií kvality školy sú aj zapojenosť študentov školy do predmetových súťaží a ich výsledky v súťažných kolách. Tento školský rok bol pre našu školu veľmi úspešný. Máme krásne úspechy v každom jednom predmete, v ktorom sa naši študenti zapojili do zápolení v olympiádach, korešpondenčných súťažiach a ďalších súťažiach.

Všetkým úspešným študentom blahoželáme a zúčastneným študentom ďakujeme za účasť a príkladnú reprezentáciu školy.

Výsledky súťaží

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies