Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Projekty a testovacie centrá > Učiteľské projekty

Učiteľské projekty

J. Machová: Princípy počítačov

Hypertext obsahuje množstvo schém, obrázkov a popisov logických obvodov, CPU, pamätí, vstupno-výstupné zariadenia až po operačné systémy.

navštív stránku

J. Machová: Nahrávame zvuk

Stránky projektu sú určené pre vyučovanie informatiky - spracovanie zvuku, digitalizácia zvuku a orientácia v hudobnom softvéri.

navštív stránku

J. Machová: Delphi pre začiatočníkov

V rámci výučby objektovo - orientovaného programovania v prostredí Delphi

navštív stránku

M. Spišáková - Databázy

hypertext vysvetľuje návrh databáz a ich tvorbu v prostredí MS Access 2003

navštív stránku

J. Machová: Textový editor MS Word

Hypertext vhodný na výučbu textového editora MS Word.

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies