Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Týždeň vedy a techniky > Týždeň vedy a techniky 2011 > Oznam o konaní Prírodovedného päťboja prírodovedcov

Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na našej škole

RNDr. Mária Dományová: Oznam o konaní Prírodovedného päťboja prírodovedcov

Predmetové komisie prírodovedných predmetov pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach pozývajú študentov tretieho ročníka na medzitriednu súťaž

 

Prírodovedný 5-boj

  •  Súťaž sa uskutoční v utorok 8.novembra počas 4.-6. vyučovacej hodiny v triede 4.G
  • Každý tretiacky kolektív je v súťaži zastúpený jedným päťčlenným družstvom
  • Testovať sa bude zdatnosť súťažných družstiev v matematike, fyzike, chémii, biológii a informatike
  • Víťazné družstvo získa zaujímavé a hodnotné ceny; pekné odmeny však čakajú aj ostatných súťažiacich
  • Členov reprezentačného družstva triedy treba nahlásiť svojmu triednemu profesorovi najneskôr do piatku 4.11.2011

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies