Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Týždeň vedy a techniky > Týždeň vedy a techniky 2010 > Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky 2010

Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na našej škole

M. Spišáková: Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky 2010

 

Pripravované sprievodné akcie v rámci Týždňa vedy a techniky 2010 na Gymnaziu Pavla Horova

 

  1. V spolupráci s odborom školstva MsU Michalovce organizujeme už po tretí krát Odborný seminár pre učiteľov s názvom „Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia“
  2. Prírodovedný päťboj - súťaž tried 3. ročníka GPH vo všetkých prírodovedných predmetoch
  3. Gymnaziálny päťboj prírodovedcov - obdobná súťaž v prírodovedných predmetoch pre študentov 3. ročníkov gymnázií v našom regióne

 

Pozvánka na odborný seminár Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies