Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Týždeň vedy a techniky > Týždeň vedy a techniky 2009

Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na našej škole

Mgr. Katarína Olšavová: Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky 2009

 

Pripravované sprievodné akcie v rámci Týždňa vedy a techniky 2009 na Gymnaziu Pavla Horova

 

  1. Prírodovedný päťboj
  2. Gymnaziálny päťboj prírodovedcov
  3. Exkurzia študentov v Centre popularizácie fyziky, v Martine - 8. 10. 2009
  4. Odborný seminár pre učiteľov s názvom „Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia“
  5. Exkurzia študentov na veľtrh  výpočtovej techniky DIGITEX 2009 - Brno

 

PODROBNOSTI O PRIPRAVOVANŹCH ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH A TERMÍNY ICH KONANIA

 

Celoslovenské akcie v rámci Týždňa vedy a techniky:

II. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2009

a jej sprievodné podujatie

Celoštátna súťažná prehliadka žiackych vedeckých a technických projektov SCIENCIA PRO FUTURO

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies