Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Týždeň vedy a techniky > Týždeň vedy a techniky 2008 > Podujatia v rámci týždňa vedy a techniky 2008 na GPH

Podujatia vrámci Týždňa vedy a techniky na našej škole

Katarína Olšavová: Podujatia v rámci týždňa vedy a techniky 2008 na GPH

Týždeň vedy a techniky 2008 na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 24. – 28. november  2008 v poradí už piaty krát organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi, ktorí sú významnými predstaviteľmi akademickej sféry, podnikateľského a bankového sektora i mediálnymi partnermi.

Aj Gymnázium Pavla Horova sa pripája k Týždňu vedy a techniky každoročne množstvom sprievodných akcií. Ich cieľom  je stimulovať záujem mladých ľudí o vedu, zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín, zdôrazniť význam vedy a techniky, nutnosť podporovať vedu a techniku, pretože prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť globálne výzvy a problémy, ktorým Slovensko bude čeliť v 21. storočí.

Sprievodné akcie:

19.11.2008    Deň otvorených dverí na GPH /pre žiakov ZŠ/

21.11.2008    Dopoludnie s matematikou, fyzikou a informatikou na GPH

                      v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach

                      /pre žiakov 3. - 4. ročníka GPH/

24.11.2008      Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia - odborný seminár pre učiteľov SŠ s prezentáciami využitia modernej laboratórnej súpravy LabQuest Vernier v edukačnom procese

27.11.2008    Gymnaziálny päťboj prírodovedcov - súťaž gymnázií Zemplínskeho  regiónu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky.

 

Mgr. Katarína Olšavová

zástupkyňa riaditeľa školy pre prírodovedné predmety

 FOTOGAÉRIA:

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies