Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Telesná a športová výchova > Aktuality > Hádzanárky GPH ocenené aj v rámci kraja

21.11.2008
Hádzanárky GPH ocenené aj v rámci kraja

Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil predseda KSK Zdenko Trebuľa študentov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na slávnostnom podujatí v utorok 18. novembra ocenil mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup žiakov pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Ocenenia KSK získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za športové a telovýchovné aktivity, spoločenské a kultúrne aktivity, charitatívnu a dobročinnú činnosť a úspešní žiaci z medzinárodných predmetových olympiád.

Športové a telovýchovné aktivity
Katarína Grečnárová – Športové gymnázium Tr. SNP 104, Košice - za úspechy pri juniorskej reprezentácii SR v športovej streľbe (1. miesto Európsky pohár, 4. a 5. miesto na ME junioriek)
Eva Farkašová - Spojená škola Stojan 1, SNV - za úspechy v orientačnom behu na Majstrovstvách SR (1. miesto), GPS - Veľká cena Slovenska (1.miesto)
Hádzanárske družstvo dievčat - Gymnázium  P. Horova, Michalovce - za úspech na medzinárodných školských majstrovstvách v hádzanej v Dánsku (8. miesto)

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies