Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy > Správa z dňa otvorených dverí 2017 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

Mgr. J. Kunčová: Správa z dňa otvorených dverí 2017 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Dňa 9.2. 2017 sa naša škola zúčastnila DOD Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v počte 42 žiakov. Z toho o odbory MAT, INF, a finančná Matematika prejavilo záujem 20 žiakov a BIO, CHE , 22 žiakov. Podujatie bolo veľmi zaujímavé aj tým, že vystúpili bývali absolventi v rámci Alumni Space – cesta za úspechom.

 

Pre výchovných poradcov a učiteľov bol pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov. Na podujatí sa zúčastnila výchovná poradkyňa Mgr. Ďuriková, Mgr. Jana Kunčová a RNDr. Ivanová a RNDr. Smrek. Foto z podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

 

FOTOGALÉRIA >>>

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies