Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy > Prezentácia projektov triedy s prírodovedným zameraním 2016

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

RNDr. Andrea Hájniková: Prezentácia projektov triedy s prírodovedným zameraním 2016

V stredu 8. júna 2016 sa na pôde Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach už po tretí raz uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov našej školy. Tradícia tvorby týchto prác vznikla spolu s otvorením prírodovedného modulu vzdelávania v školskom roku 2012/2013. Súčasťou štúdia v tomto zameraní je okrem posilnenej výučby prírodovedných predmetov a anglického jazyka aj obhajoba záverečnej práce v druhom ročníku. V tomto roku sa tejto úlohe podrobilo 15 študentov z II.A triedy.

Druháci mali okrem bežných študentských povinností na starosti výber témy pre svoju ročníkovú prácu, zháňanie a štúdium teoretických podkladov, stavanie vlastných hypotéz a prevedenie výskumu k práci. Vyvrcholením ich celoročnej námahy bolo spomínané obhájenie svojej práce pred odbornou porotou zloženou z profesorov nášho gymnázia. Prvá malá vedecká konferencia našich študentov prebiehala v príjemnej atmosfére. V slede zaujímavých a kvalitne spracovaných tém dominovali biologické a chemické práce, nechýbala ani fyzika a informatika či dokonca dejepis a občianska náuka. Mnohí študenti si vôbec po prvýkrát vyskúšali prezentáciu výsledkov vlastného skúmania pred publikom, napriek počiatočným obavám však dokázali, že obhajobu práce zvládnu rovnako dobre ako jej tvorbu. Okrem teoretických znalostí tak nadobudli aj cenné rečnícke skúsenosti. V závere prezentácií vybrala porota tri najlepšie práce, ktorých autori boli finančne ohodnotení. Študenti tak mali okrem dobrého pocitu aj motiváciu navyše.

Veríme, že druháci nadobudnuté skúsenosti zúročia čo najefektívnejšie a svoje rozhodnutie pre štúdium v prírodovednom module neoľutovali. Ukázali veľké nadanie a zmysel pre vedecké skúmanie. Dúfame, že podobné akcie našich študentov motivujú k podobným výskumom a už teraz sa tešíme na budúcoročné obhajoby.

 

Pozrite si FOTOGALÉRIU

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies