Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy > Obhajoby záverečných prác 2015

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

E. Dudášová: Obhajoby záverečných prác 2015

V piatok 12. júna sa na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov 2. ročníka.

Tvorba a obhajoba ročníkovej práce sú súčasťou štúdia v najmladšom vzdelávacom module našej školy. Modul 5 (nazývaný tiež prírodovedný) je modul vzdelávania podporujúci štúdium prírodných a exaktných vied, pričom využíva výučbovú metódu CLIL.

 

V tomto školskom roku bola otvorená v poradí už tretia trieda s týmto zameraním a obhajoby ročníkových prác takýchto študentov sa uskutočnili po druhýkrát. 19 študentov z triedy II.C malo v tomto školskom roku okrem bežných študentských povinností za úlohu vybrať si tému, pripraviť si teoretický základ práce, previesť výskum a napísať prácu. Vyvrcholením ich celoročného zápolenia bola prezentácia získaných zistení a záverov skúmania pred odbornou porotou. Témy prác boli rôznorodé – študenti skúmali rôzne biologické, chemické a fyzikálne problémy, zaoberali sa informatikou a psychológiou.

 

Nechýbali ani práce z geografie či umenia a kultúry. Pre mnohých študentov bola táto skúsenosť niečím novým, napriek prvotným obavám však dokázali, že sú schopní tvorby samostatnej výskumnej práce a konštruktívnej diskusie. Taktiež mali možnosť vyskúšať si prezentáciu vlastného výskumu pred publikom a priučiť sa objektívnemu hodnoteniu výsledkov práce. Peknou bodkou za náročným dňom bol dar jedného z prezentujúcich študentov, Viktora Kuľhu, ktorý sa venoval laseru v praktickom využití, predovšetkým v strojníckom a elektrotechnickom priemysle. Výskum jeho práce tvorila výroba loga Gymnázia Pavla Horova pomocou lasera. Toto logo venoval po skončení obhajob škole a dnes ho návštevníci môžu obdivovať vo vstupnej hale nášho gymnázia.

Študenti II.C tak okrem svojich skúseností majú aj hmotnú pamiatku na svoju prvú malú vedeckú konferenciu

 

Pozrite si fotogalériu

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies