Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy > Exkurzia žiakov prírodovedných tried na výstave Body The Exhibition v Prahe, 2017

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

Kristína Štafurová, 3.A: Exkurzia žiakov prírodovedných tried na výstave Body The Exhibition v Prahe, 2017

V čase od 4. 4. do 7. 4. 2017 sme sa my, žiaci prírodovedného modulu tretieho a štvrtého ročníka, zúčastnili na exkurzii v Prahe, pod vedením vyučujúcich biológie PaedDr. E Virágovej a RNDr. A Hajnikovej. Cieľom bola návšteva výstavy ľudského tela - Body The Exhibition, nachádzajúca sa vo výstavnom komplexe v Holešoviciach. V rámci rozšírenej výučby prírodovedných predmetov (vrátane biológie) sme sa mohli bližšie oboznámiť so stavbou jednotlivých orgánových sústav človeka či vyskúšať si prvú pomoc. Sprievodkyňou nám bola bývalá študentka nášho gymnázia Slávka Spišáková. V súčasnosti je študentkou medicíny na 2. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Potešila nás nielen známa tvár, ale aj jej odborný výklad k jednotlivým exponátom, ktorý prispieval k lepšiemu pochopeniu biologických procesov v našom tele. Verím, že samotná výstava bola pre nás veľmi prínosná. Najmä, ak môžem hovoriť za budúcich študentov medicíny, ktorým o čosi bližšie priblížila doposiaľ nepoznané tajomstvá ľudského tela.

S exkurziou bola spojená i prehliadka Prahy. Navštívili sme mnohé známe pamiatky, ako napríklad: Pražský hlad, Karlov most či Prašnú bránu. Užili sme si krásne chvíle na pražskom Vyšehrade a prešli sme sa po Václavskom námestí.

Z exkurzie sme sa všetci vrátili síce mierne vyčerpaní, no spokojní a s úsmevom na tvári. V pamäti nám ostanú nielen pekné zážitky zo samotnej Prahy, ale i nové poznatky nadobudnuté na výstave.

Kristína Štafurová 3.A

 

FOTOGALÉRIA>>>>

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies