Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy > Exkurzia v chemických laboratóriách FCHPT STU v Bratislave

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

RNDr. Beáta Semková: Exkurzia v chemických laboratóriách FCHPT STU v Bratislave

FOTOGALÉRIA

Päťdesiat študentov prírodovedného zamerania z tried I.C, II.A a III.C sa v dňoch 1. až 3. júna zúčastnilo zaujímavej exkurzie. Spolu so svojimi triednymi profesorkami RNDr. Beátou Semkovou, RNDr. Andreou Hajnikovou a Mgr. Erikou Dudášovou navštívili Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V priebehu dvoch dní mali možnosť vyskúšať si prácu v tunajších laboratóriách pod odborným vedením pracovníkov a študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava.

Gymnazisti sa venovali laboratórnym cvičeniam, ktoré už poznajú z hodín chémie, alebo aj takým, ktoré videli po prvý raz. Zopakovali si acidobázickú titráciu, spoznali tzv. Fentonovu reakciu, skúmali aktivitu slinnej amylázy a ešte omnoho viac. Pracovali s prístrojmi a chemikáliami, ku ktorým sa na strednej škole bežne nedostanú, a značne sa tak obohatili o cenné skúsenosti. Celkovo bola práca vo vysokoškolských laboratóriách pre študentov veľkým prínosom.

Okrem laboratórnych cvičení bol pre našich študentov pripravený bohatý sprievodný program. V priebehu troch dní, ktoré v hlavnom meste strávili, sa stihli kultúrne vyžiť na predstavení Divadla Astorka Korzo’90 či navštíviť neďalekú Viedeň a v nej pomerne nedávno otvorený Dom mora (Haus des Meeres), kde si prezreli stovky morských i nemorských živočíchov, od rýb cez korytnačky, hady, jaštery, hmyz až po najrôznejšie druhy vtákov a netopierov. Nechýbal ani rozchod v nákupnom centre Eurovea, ktorý žiaci vyplnili návštevou kina či nákupmi.

I keď bol výlet časovo náročný a predovšetkým náučný, veríme, že sa našim študentom páčil a že jeho hlavný cieľ – prehĺbenie záujmu o štúdium chémie – sa úspešne podarilo naplniť.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies