Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Prírodovedné triedy

Informácie o triedach s prírodovedným zameraním

Kristína Štafurová, 3.A: Exkurzia žiakov prírodovedných tried na výstave Body The Exhibition v Prahe, 2017

V čase od 4. 4. do 7. 4. 2017 sa žiaci prírodovedného modulu tretieho a štvrtého ročníka, zúčastnili na exkurzii v Prahe.

navštív stránku

Mgr. J. Kunčová: Správa z dňa otvorených dverí 2017 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Správa z dňa otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, dňa 9. 2. 2017

navštív stránku

RNDr. Beáta Semková: Exkurzia v chemických laboratóriách FCHPT STU v Bratislave

Študenti tried s prírodovedným zameraním sa zúčastnili v dňoch 1. - 3. 6. 2016 exkurzie v chemických laboratóriách FCHPT STU v Bratislave

navštív stránku

RNDr. Andrea Hájniková: Prezentácia projektov triedy s prírodovedným zameraním 2016

V stredu 8. júna 2016 sa na pôde Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach už po tretí raz uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov našej školy triedy s prírodovedným zameraním.

navštív stránku

E. Dudášová: Obhajoby záverečných prác 2015

V piatok 12. júna sa na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov 2. ročníka modul 5.

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies