Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Supermat

Supermat je vnútroškolská matematiská súťaž nástenkovo - korešpondenčného charakteru, určená najširšiemu okruhu riešiteľov z radov študentov.
Vznikla v r.1992 a jej cieľom bolo vyplniť medzeru v dobovej ponuke súťaží a seminárov, ktoré sa mnohým našim študentom zdali príliš ťažké. Ide teda o úlohy "riešiteľné", ale nie "samozrejmé" - a samozrejme také, ktoré svojím obsahom zaujmú a prinesú potešenie z riešenia. Počas jednotlivých ročníkov sa do Supermatu zapojilo množstvo študentov - takých, ktorí túto formu považovali za jednu z možností trénovať si myslenie a uspieť potom v ďalších súťažiach, ale aj takých, ktorí si chceli vyskúšať svoju úspešnosť v matematických úlohách trochu iných, než poskytovali vyučovacie hodiny. A Supermat je tu od svojho vzniku až podnes a prináša radosť a úžitok aj dnešným študentom.

Odkazy:

 Pravidlá súťaže

 Ukážky zadaní

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies