Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Projekty a testovacie centrá > Študentské projekty

Študentské projekty

Študentské projekty - práce SOČ, ktoré boli vytvorené počas rokov 2001 - 2005

J. Tomaga (2.roč.): Šifry a kryptovanie - NEW - účasť v krajskom kole SOČ -

Hypertext obsahuje prierez rôznymi širamy a ich princípmi. Súčasťou sú odpovedajúce spustiteľné algortmy, korými si môžete šifry vyskúšať. Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách informatiky, ale pre každého, kto sa o túto problematiku zaujíma.
P. Juhász, M. Rada (3.roč.): Vlastnosti funkcií jednej premennej - 1. miesto v krajskom kole SOČ, 2. miesto v celoštátnom kole SOČ -

Výučbový hypertext obsahuje interaktívne meniteľné grafy známych funkcií, s ktorými sa študenti strednej školy stretnú - interaktívna zmena koeficientov zabezpečuje v jednom grafe nekonečne mnoho grafov. Ďalej obsahuje riešené a neriešené úlohy z tem. celku o grafoch a vlastnostiach funkcií jednej premennej vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, meniť veľkosť koeficientov,... Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách matematiky.

 

 

A. Kováč, M. Hrubý (2.roč.): Svet počítačových diaľnic - 3. miesto v krajskom kole SOČ -

Prejdite sa výťahom po poschodiach vrstiev OSI/ISO modelu a oboznámte sa s prvkami a stavebnými kameňmi obrovskej spleti diaľnic počítačových sietí. Autori pútavou formou vysvetľujú princípy komunikácie v sieťach, dôležité pojmy sú navzájom poprepájané. Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách informatiky a sieťových technológií.

 

 

M. Šoltésová, M. Rovňák (3.roč.): Interaktívne testy z anglického jazyka - Účastníci krajského kola SOČ -

Ak sa chcete naučiť časovať v anglickom jazyku a následne otestovať svoje vedomosti otvorte si interaktívne testy z anglického jazyka. Súčasťou práce sú testy s výberom odpovede ako aj s dopĺňaním odpovede, pričom po ukončení testu si môžete skontrolovať správne a nesprávne zodpovedané otázky. Práca poslúži nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj pre sebaotestovanie záujemcov o anglický jazyk.

 

 

M. Lugoš, M. Čermák (2.roč.): Zážihové a vznetové motory - Účastníci krajského kola SOČ -

Dvaja nadšenci motorizmu chcú priblížiť náplň svojho koníčka širokej verejnosti. Okrem množstva informácií z histórie a súčasnosti motorizmu nájdete aj nádherné animované 3D modely štvordobého a dvojdobého motora. Práca je výbornou pomôckou na hodinách fyziky a pre záujemcov motorov.

 

 

J. Doboš, A. Bugala (2.roč.): Lasero- počítačová hra - Účastníci krajského kola SOČ -

Aj napriek tomu, ze to nie je WWW projekt, autori hry vam ponúkajú freedownload. Veríme, ze sa s hrou dobre pobavíte.

 

 

T. Halás (4.roč.): Stereometria v priestore - rezy telies - 1. miesto v celoštátnom kole SOČ 2001/2002 -

Výučbový hypertext obsahuje riešené úlohy zo stereometrie vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, presúvať objekty, meniť ich veľkosť,...Interaktivita je využitá aj pri výklade potrebnej teórie, umožňuje aj názornosť diskusie riešení intuitívnym spôsobom. Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách matematiky.

 

 

P. Juhász, M. Rada (2.roč.): Konštrukcie trojuholníkov- 2. miesto v krajskom kole SOČ 2001/2002 a zvláštne ocenenie poroty-

Výučbový hypertext obsahuje všetky možné riešené i neriešené úlohy konštrukcie trojuholníkov vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, presúvať objekty, meniť ich veľkosť,...Interaktivita je využitá aj pri výklade potrebnej teórie, umožňuje aj názornosť diskusie riešení intuitívnym spôsobom. Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách matematiky.

 

 

M. Bátorová, P. Palko (2.roč.): Uhly v kružniciach - 3. miesto v regionálnom kole SOČ 2001/2002 -

Výučbový hypertext obsahuje riešené úlohy na tému uhly v kružniciach spracované vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, presúvať objekty, meniť ich veľkosť,...Interaktivita je využitá aj pri výklade potrebnej teórie, umožňuje aj názornosť diskusie riešení intuitívnym spôsobom. Práca je výbornou pomôckou nielen na hodinách matematiky.

 

 

M. Markovič, M. Vanát (3.roč.): Množiny bodov s danou vlastnosťou - 1. miesto v regionálnom kole SOČ 2001/2002 -

Výučbový hypertext obsahuje riešené úlohy s tematikou množín bodov s danou vlastnosťou, vytvorených vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, presúvať objekty, meniť ich veľkosť,... Práca je výbornou pomôckou na hodinách matematiky.

 

 

A. Kováč (1.roč.): Chránená krajinná oblasť Vihorlat-

Informačná stránka o faune, flóre, vodstve, náučných chodníkoch aj niečo z histórie CHKOV. Určite si to pozrite, nájdete tam niečo nové a zaujímavé.

 

 

P. Fuga, J. Juhász, A. Koterec (4.roč.): Podobné a zhodné zobrazenia - interaktívna zbierka úloh

Výučbový hypertext obsahuje riešené úlohy spomínaných tém z matematiky vo forme interaktívnych Cabri appletov, vložených do HTML kódu. Z ponuky graficky príjemného prostredia si môže užívateľ vybrať úlohy, krokovať riešenie, interaktívne myškou meniť parametre úlohy, presúvať objekty, meniť ich veľkosť,... Práca je výbornou pomôckou na hodinách matematiky.

 

 

T. Halás, E. Prada (3.roč.): Lúčová optika

Práca poslúži ako výborná pomôcka pri pokusoch z optiky, pri meraniach a spracovaní meraní. Jej súčasťou sú okrem výkladu potrebných vedomostí pomocou názorných animovaných obrázkov aj vlastné videosekvencie demonštračných pokusov z lúčovej optiky, vytvorených pomocou laserovej demonštračnej súpravy. Hypertext obsahuje aj predprípravu na laboratórne cvičenia, potrebné pomôcky, ako aj interaktívne tabuľky, umožňujúce spracovanie meraní. Vložený test získaných vedomostí po vyhodnotení poslúži pre spätnú väzbu študenta pri práci s týmto učebným textom.

 

 

R. Žitniak (2.roč.): Základné fyzikálne jednotky sústavy SI

Obsah práce nie je zameraný na striktné definície a popis fyzikálnych jednotiek, ale poukazuje na historický vývoj jednotlivých meradiel a pomôcok potrebných pri meraní či už dĺžok, hmotnosti, času, teploty... Nájdete tam zaujímavosti vedeckých objavov, ako niekedy rozhodla náhoda. Súčasťou je aj galéria fyzikov, ktorí prispeli k objaveniu zákonitostí súvisiacich so základnými fyzikálnymi jednotkami. Práca je vhodná pri výučbe fyzikálnych jednotiek.

 

 

B. Štefan (2.roč.): Veľké ľudské vynálezy

Práca poslúži ako sprievodca vývoja tepelných motorov od parných strojov, lokomotív a lodí až po dnešné raketové a prúdové motory. Okrem zaujímavostí a historického vývoja strojov nájdete aj niektoré pokusy o perpetuum mobile. Práca je využiteľná pri výučbe tepelných motorov.

 

 

V. Mako, V. Janov, R. Terezka (1.roč.): Virtuálne Michalovce

Takmer každé mesto na Slovensku má svoju WWW stránku, ale "kráčať" myškou po uliciach mesta, navštevovať jednotlivé budovy a čo to sa o nich dozvedieť neumožňuje žiadna z nich. Práve to bolo hnacím motorom pre troch prvákov. "Prekreslili" reálne mapy nášho mesta do interaktívnych obrázkov s budovami, ulicami, parkami... Prostredníctvom nich, resp. alternatívneho menu sa môžete pohybovať po meste, navštíviť historické pamiatky mesta, podniky, banky, školy, nájsť potrebné informácie, štatistiky, kontakty, ale aj reálne mapy, odkazy a pod.

 

 

J. Mikloš, A. Koterec, M. Karady (3.roč.): Čaro 3D grafiky

Práca vznikla v školskom roku 1999/2000 ako práca SOČ a umiestnila sa na prvom mieste v regionálnom kole vo svojej kategórii. Hypertext obsahuje históriu grafických 3D programov, spôsoby vytvárania 3D objektov a scén od drôteného modelu až po ray tracing, zobrazuje najčastejšie efekty. Všetky obrázky v práci sú pôvodné.

 

 

P. Fuga, J. Juhász (3.roč.): Procesory

Rozsiahla práca autorov ponúka široký prehľad histórie vývoja procesorov, firiem vyrábajúcich procesory, popis činnosti a zloženie procesorov. Súčasťou práce je slovník, ktorý pomáha v navigácii po dokumente. Práca sa umiestnila na 3. mieste v regionálnom kole SOČ vo svojej kategórii.

 

 

J. Mikloš (2.roč.): Periférie a médiá

Práca vznikla v školskom roku 1998/1999 v rámci SOČ. Hypertext poslúži ako názorná učebná pomôcka pre vysvetlenie a demonštrovanie princípu práce klávesnice, myši, joysticka, monitora, tlačiarne ako aj diskety, CD ROM, pevného disku. Prehľadnosť spracovania tém (využitie rámcov, scriptov, vhodná forma navigácie, ...) predurčuje používať prácu na hodinách informatiky.

 

 

Andreé, Karady, Kaťuch (4.roč.): Fantasy

Traja študenti 4. ročníka - nadšenci sveta Fantasy ešte v septembri nič nevedeli o HTML a vo februári už bol na svete CD nosič so 124 MB multimediálnych informácií. Samozrejmosťou práce sú rámce, klikacie mapy, dynamické HTML, množstvo skriptov v jazyku JavaScript. Práca má zaujímavé grafické spracovanie a môže slúžiť ako sprievodca svetom Fantasy.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies