Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Štatistika > Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2010/2011

Štatistika školy

Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2010/2011

Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2010/2011(stav k 15.09.2010):

1. ročník :

205 z toho 95 dievčat

2. ročník :

228 z toho 125 dievčat

3. ročník :

250 z toho 145 dievčat

4. ročník :

241 z toho 129 dievčat


Spolu :

924 z toho 494 dievčat

Počet žiakov študujúcich v triedach s kódom 7902500 gymnázium:


Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

205

95

2. ročník

228

125

3. ročník

179

122

4. ročník

206

123

Spolu

818

465Počet žiakov študujúcich v triedach so zameraním na Informatiku - kód: 7902505 gymnázium - informatika:


Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

 

2. ročník

3. ročník

34

5

4. ročník

35

6

Spolu

69

11

Počet žiakov študujúcich v športových triedach - kód: 7902576 gymnázium - telesná výchova:

 

Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

0

0

2. ročník

0

0

3. ročník

37

18

4. ročník

0

0

Spolu

37

18

Počet tried v ročníkoch:

 

Počet tried

1. ročník

7

2. ročník

7

3. ročník

7

4. ročník

7

Spolu

28

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies