Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Štatistika > Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2009/2010

Štatistika školy

Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2009/2010

Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2009/2010(stav k 15.09.2009):

1. ročník :

218 z toho 123 dievčat

2. ročník :

246 z toho 145 dievčat

3. ročník :

242 z toho 129 dievčat

4. ročník :

260 z toho 142 dievčat


Spolu :

966 z toho 539 dievčat

Počet žiakov študujúcich v triedach so zameraním na Informatiku - kód: 7902505 gymnázium - informatika:


Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

2. ročník

35

5

3. ročník

35

6

4. ročník

34

5

Spolu

104

16

Počet žiakov študujúcich v športových triedach - kód: 7902576 gymnázium - telesná výchova:

 

Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

0

0

2. ročník

34

17

3. ročník

0

0

4. ročník

0

0

Spolu

34

17

Počet tried v ročníkoch:

 

Počet tried

1. ročník

7

2. ročník

7

3. ročník

7

4. ročník

7

Spolu

28

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies