Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Štatistika > Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2008/2009

Štatistika školy

Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2008/2009

Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2008/2009(stav k 15.09.2008):

1. ročník :

241 z toho 144 dievčat

2. ročník :

248 z toho 129 dievčat

3. ročník :

259 z toho 141 dievčat

4. ročník :

236 z toho 153 dievčat


Spolu :

984 z toho 567 dievčat

Počet žiakov študujúcich v triedach so zameraním na Informatiku - kód: 7902505 gymnázium - informatika:


Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

34

5

2. ročník

35

6

3. ročník

34

5

4. ročník

32

8

Spolu

135

24

Počet žiakov študujúcich v športových triedach - kód: 7902576 gymnázium - telesná výchova:

 

Počet žiakov

Z toho dievčat

1. ročník

34

17

2. ročník

0

0

3. ročník

0

0

4. ročník

0

0

Spolu

34

17

Počet tried v ročníkoch:

 

Počet tried

1. ročník

7

2. ročník

7

3. ročník

7

4. ročník

7

Spolu

28

Počet žiakov študujúcich cudzie jazyky:

 

ANJ

FRJ

NEJ

RUJ

1. ročník

241

46

103

92

2. ročník

247

31

133

85

3. ročník

258

45

157

58

4. ročník

234

52

158

28

Spolu

980

174

551

263

Počet žiakov na 2-hodinové semináre - voliteľné predmety vo 4. ročníku:

PREDMET

POČET ŽIAKOV

Seminár z matematiky

77

Seminár z chémie

55

Seminár z biológie

83

Seminár z dejepisu

34

Seminár z fyziky

17

Seminár z informatiky

12

Spoločensko-vedný seminár

68

Konverzácia v anglickom jazyku

145

Konverzácia v nemeckom jazyku

65

Konverzácia v ruskom jazyku

12

Literárny seminár

132

Dejiny umenia

10

Ekonomika

39

Počet žiakov na 4-hodinové voliteľné predmety vo 4. ročníku

PREDMET

POČET ŽIAKOV

Biológia

91

Chémia

55

Dejepis

54

Fyzika

89

Informatika

98

Matematika

94

Náuka o spoločnosti

87

Geografia

56

Počet žiakov na nepovinné predmety:

 

Počet žiakov

Onkologická výchova 2. ročník

21

Aplikovaná ekonómia 3. ročník

21

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies