Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Štatistika > Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2007/2008

Štatistika školy

Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2007/2008

Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2007/2008(stav k 1.10.):

1. ročník :

237 z toho 127 dievčat

2. ročník :

258 z toho 139 dievčat

3. ročník :

234 z toho 152 dievčat

4. ročník :

248 z toho 130 dievčat


Spolu :

977 z toho 548 dievčat

 Počet žiakov študujúcich cudzie jazyky:

Jazyk

Spolu

Anglický

969

Francúzsky

185

Ruský

582

Nemecký

218

Počet žiakov na voliteľné predmety v 4. ročníku:

PREDMET

POČET ŽIAKOV

Seminár z matematiky

22

Seminár z chémie

45

Seminár z biológie

64

Seminár z geografie

20

Seminár z dejepisu

62

Seminár z fyziky

15

Seminár z informatiky

16

Cvičenia z matematiky

43

Spoločensko-vedný seminár

78

Konverzácia v anglickom jazyku

168

Konverzácia v nemeckom jazyku

24

Konverzácia v ruskom jazyku

10

Literárny seminár

96

Dejiny umenia

10

Ekonomika

50

Počet žiakov na nepovinné predmety:

PREDMET

POČET ŽIAKOV

Onkologická výchova

2. roč. – 21

Konverzácia v nemeckom jazyku

1. roč. - 20

2. roč. - 16

4. roč. - 20

Aplikovaná ekonómia

3. roč. - 24

Pohybová príprava

1.roč. -32

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies