Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Fotogaléria > Školský rok 2016/2017

Školský rok 2016/2017

Matematický klokan 2017
Dávid Gajdoš ako vicemajster na Majstrovstvách sveta škôl v plávaní 2017
Súťaž v programovaní IGePeHa boj 2017
Valentínsky ples študentov 2017 alebo Little Party 2017
Exkurzia v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2016, 29. 11. 2016
Študentská imatrikulácia - 16. 11. 2016
Deň otvorených dverí na Gymnáziu P. Horova, 12. 10. 2016
Veľtrh vysokých škôl, 27. 10. 2016. Zúčastnilo sa ho 13 fakúlt zo 6 univerzít
Naši žiaci na súťaži Fyzikálny náboj 2016. FMFI UK Bratislava, 4. 11. 2016
Školská súťaž Prírodovedný päťboj 2016 - súťaž družstiev tretiakov
Reprezentácia školy na akcii VUC Mosty bez bariér 2016 - Pribeník
Denný IT Tábor 2016

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies