Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Rada školy > Zasadanie rady školy 30. 8. 2016

Členovia, štatút a správy z rokovaní školskej rady

Zasadanie rady školy 30. 8. 2016

Na zasadnutí rady školy zo dňa 30. 8. 2016 bola prerokovaná a schválená hodnotiaca správa školy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2015/2016.

Ďalšie body programu boli:

  • Organizačná a materiálna príprava na školský rok 2016/2017
  • Informácia a schválenie inovovaného školského vzdelávacieho programu
  • Informácia a schválenie časového harmonogramu pre školský rok 2016/2017

Prítomní boli všetci členovia rady školy okrem p. Ing. Sokologurského, p. Ing. Doležala a p. Ing. Ďurovčíka. Rada školy bola uznášania schopná.

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies