Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

52 26 27 28 29 30 31 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Rada školy > Členovia školskej rady 2016-2020

Členovia, štatút a správy z rokovaní školskej rady

Členovia školskej rady 2016-2020

Podľa zákona 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §25 tohto zákona je na našej škole zriadená rada školy.

Školská rada má 11 členov a jej volebné obdobie je od roku 05/2016 do 05/2020.

Členovia školskej rady:

 

2 členovia zvolení za pedagogických zamestnancov:

RNDr. Mária Spišáková - spisakov@gphmi.sk

PhDr. Viola Želinská - viola.zelinska@centrum.sk

 

1 člen za nepedagogických zamestnancov:

Vlasta Pavlová - pavlova@gphmi.sk

 

3 zástupcovia rodičov:

Ing. Jozef Sokologorský - jozef.soky@gecom.sk

Ing. Jozef Doležal - jozef.dolezal@msumi.sk

Mgr. Miriam Eľková - miriam.elkova@gmail.com

 

4 zástupcovia KSK:

Ing. Emil Ďrovčík - emil.durovcik@vucke.sk

MUDr. Pavol Kuchta - janka.kuchtova@gmail.com - predseda rady školy

MUDr. Jozef Makohus - makohus@centrum.sk

Mgr. Miroslav Bočinec - miroslav.bocinec@vucke.sk

 

1 zástupca žiackej rady:

Šimon Čižmár - 2.E - simon.cizmar.01@gmail.com

 

 

Na prvom zasadaní, na ktorom sa zúčastnilo 9 z 11 členov si zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal MUDr. Pavol Kuchta. Ospravedlnili sa p. Ing. Emil Ďurovčík a MUDr. Jozef Makohus.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies