Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Rada školy > 1. zasadanie rady školy - 17.5.2016

Členovia, štatút a správy z rokovaní školskej rady

1. zasadanie rady školy - 17.5.2016

Na prvom zasadaní, na ktorom sa zúčastnilo 9 z 11 členov si zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal MUDr. Pavol Kuchta.

Ospravedlnili sa p. Ing. Emil Ďurovčík a MUDr. Jozef Makohus.

Rada školy schválila návrh pedagogickej rady, aby sa v školskom roku 2017/2018 otvorilo 6 tried s 31 žiakmi, teda celkovo do 1. ročníka bude prijatých 186 žiakov.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies