Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Slovenský jazyk > Učitelia > Zoznam aktívnych členov PK SLJ a UKL v školskom roku 2009/2010

A. Košičanová: Zoznam aktívnych členov PK SLJ a UKL v školskom roku 2009/2010

 

Členovia PK SLJ a UKL za školský rok 2009/2010:

PeadDr. Alena Vasiľová - vedúca PK

Mgr.Matej Starják

Mgr. Helena Andreeva

Mgr. Slávka Timková

Phdr. Brigita Porvazníková

PhDr. Miroslava Bugriová

Mgr. Agáta Košičanová, akosicanova@gmail.com

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2021 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies