Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

SCIO Národne porovnavacie skúšky

M. Ďuríková: Charakteristika

 

 

Národné porovnávacie skúšky :

 

- pre niektoré fakulty je účasť na NPS povinná, iné vás príjmu na základ dobrého výsledku.

- sú prostriedkom, ako sa dostať na vysokú školu

- na základe jednej skúšky môžete byť prijatí na 39 fakúlt v Českej republikea na 7 fakúlt na Slovensku

Na našej škole máte možnosť vykonať Národné zrovnávacie skúšky, ktoré sú organizované firmou SCIO.

 Prvé testovanie bude už 31. 3. 2012

Prečítajte si viac o NZS na www.scio.sk

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies