Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

SCIO Národne porovnavacie skúšky

Popis Testov

 

Testy používané v rámci NPS

 

 

V rámci NPS možno v súčasnosti využiť tieto testy:

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) – v slovenskom jazyku. Tento
test využíva spolu 41 fakúlt. Test je rozdelený do dvoch variantov :
základný a rozšírený

Matematika – v slovenskom jazyku. Test z matematiky využíva asi
16 fakúlt. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu
matematika pre gymnáziá.

Cudzí jazyk – (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina) Test pozostáva z piatich častí : počúvanie, čítanie s porozumením,
komplexné cvičenie, konverzácia a gramatika. Je potrebné vyriešiť 60
úlohza 60 minút .

Základy spoločenských vied (náuka o spoločnosti) – v súčasnosti len
v češtine. V teste je spolu 60 úloh (na 60 minút) a skladá sa z troch častí :
Spoločnosť a jedinec , Štát a právo , Hospodárstvo a svet

Prírodné vedy – v súčasnosti len v češtine : biológia, chémia, fyzika

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2021 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies