Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Príhovor k riešiteľom / PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Milí naši (aj budúci) riešitelia Supermatu!
Opäť je tu šanca pre vás všetkých, ktorí radi lúštite, hádate, riešite, rozmotávate zamotané ( prípadne naopak )...
Naša školská matematická súťaž SUPERMAT je tu pre vás...

A aké sú jej podmienky?
Súťaže sa môže zúčastniť každý študent Gymnázia Pavla Horova. Pripravujeme 5 sérii úloh (v minulosti to bolo 10 sérií úloh do roka) - ,,od januára do januára´´. Riešenia úloh, ktorých texty sa zverejnia na nástenke, treba v stanovenom časovom limite odovzdať svojim vyučujúcim matematiky, a to každú úlohu na samostatnom papieri. Texty úloh neodpisuje, uveďte len hlavičku a riešenie úlohy.
Hlavička má obsahovať tieto informácie: meno a priezvisko, trieda, č. série, č. príkladu.
Napr.:
Filip Bystrý, 1,f
1. séria, č. pr. 2

Riešenie má byť presné a zrozumiteľné. Snažte sa o stručnosť, ale nie na úkor presnosti! Za riešenie každej úlohy môžete získať 5 bodov (za neúplné alebo nepresné riešenie úmerne menej), avšak za obzvlášť pekné, originálne riešenie až 7 bodov.

Keďže úlohy sú jednotné pre všetky 4 ročníky, mohlo by sa zdať, že študenti nižších ročníkov budú znevýhodnení. Nie je to však tak! Podľa počtu získaných bodov udeľujeme totiž prémie v závislosti od ročníka riešiteľa - štúdiom výsledkových listín na nástenke na to určite prídete :-)

Na konci každého ročníka odmeňujeme 5 najlepších riešiteľov, ako aj ďalších piatich spomedzi riešiteľov, ktorých určí žreb.

Na záver : O čo tu teda ide ? Pre niekoho možno o ceny, či vieru vo vlastné schopnosti, snáď o "uznanie" zo strany spolužiakov (?), či azda o priazeň vyučujúcich (?!), no myslíme si, že predovšetkým o NÁDHERNÉ DOBRODRUŽSTVO v myslení, ktorého sa môžete zúčastniť spolu s nami. Pozývame všetkých, ktorí už zažili jedinečnú radosť "z objavov", i tých, ktorých to ešte len čaká: je tu šanca uplatniť svoj postreh, predstavivosť, fantáziu, dôvtip, originálne nápady, a možno i špecialne schopnosti, o ktorých ste doteraz netušili!

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies