Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Podpora talentov > Podpora nových talentov

Podpora talentov

Podpora nových talentov

 Nadväznosť na bohaté tradície

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach patrí k najstarším, a v súčasnosti aj najväčším štvorročným gymnáziám na Slovensku. Jeho bohatú históriu zdobí množstvo zvučných mien vynikajúcich pedagogických osobností, ale aj výnimočných absolventov, ktorí sa vďaka svojmu talentu a húževnatosti dokázali skvelo presadiť v najrozmanitejších oblastiach života spoločnosti, a to u nás i v zahraničí.

Talent, obetavosť a nemalé osobnostné nasadenie však neboli vlastné len postavám z minulosti michalovského gymnázia. I dnešný pedagogický zbor na GPH môže byť právom hrdý na dosahované výsledky. Tieto sú zvlášť potešiteľné v oblasti prírodných vied, o čom svedčí okrem iného aj skutočnosť, že v počte úspešných účastníkov relevantných prírodovedných súťaží a olympiád dosahuje GPH pravidelne jedno z prvých miest v rámci kraja. Podrobnejšie sa o snaženiach učiteľov a úspechoch ich študentov možno dočítať na podstránkach predmetových komisií jednotlivých predmetov.

Vynikajúci študenti a olympionici nachádzajú spravidla aj odpovedajúce uplatnenie v praxi. Mnohí z našich bývalých úspešných olympionikov dnes zastávajú významné posty v oblasti bankovníctva, pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na domácich i zahraničných univerzitách, ako odborníci v oblasti informačných a komunikačných technológií, či ako softvéroví inžinieri.

Založenie fondového účtu

Odborná zdatnosť pedagógov a ich zanietenosť teda prinášajú svoje ovocie vo forme úspešnosti absolventov školy. Nie samozrejmou , a obzvlášť cennou je však skutočnosť, že mnohí bývalí študenti si aj po rokoch s vďakou spomínajú na svojich učiteľov. Krásnym príkladom v tomto smere je fondový účet na podporu prírodovedných talentov, ktorý vznikol z iniciatívy a za podpory veľkorysého základného vkladu  nášho  kedysi mimoriadne úspešného olympionika, dnes významného  predstaviteľa  bankovníctva na Slovensku, pána  Mário Drosca. Založeniu účtu predchádzala veľmi zaujímavá návšteva p.Drosca na našom gymnáziu, spojená s prednáškou a besedou s našimi študentami na tému Od rovníc k riadeniu.

Fondový účet VUB 1864020759/0200 je otvorený všetkým priaznivcom nášho gymnázia, ktorí chcú umožniť ďalší rozvoj aktivít v oblasti prírodovedného vzdelávania na našej škole, a tak podporiť talentovaných, prírodovedne orientovaných študentov.

Slovko k našim priaznivcom

Týmto sa obraciame na všetkých sympatizantov nášho gymnázia, predovšetkým na tých, ktorí oceňujú prácu s nadanými študentami na našej škole, a to ako z radov našich bývalých úspešných absolventov, tak aj ostatných...

Odborný rast študenta a rozvoj jeho talentu nezávisí len od schopností samotného študenta a jeho snahy. Veľkú úlohu tu zohrávajú aj vonkajšie okolnosti: možnosť zúčastniť sa odborných prednášok, seminárov, sústredení, práca s kvalitnou literatúrou, a mnohé ďalšie. Častokrát o hodnotných akciách vieme a môžeme ich študentom odporučiť, žiaľ, realizácia dobrých zámerov často stroskotáva na nedostatku finančných prostriedkov

Dovoľujeme si Vás preto osloviť v tomto kontexte a poprosiť Vás o príspevok, v rámci Vašich možností, ktorým by ste podporili ušľachtilé snahy našich talentovaných študentov a ich pedagógov.        

 

Vaša veľkorysosť bude odmenená vďačnosťou a možno, v budúcnosti, aj podporou Vašich iniciatív.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies