Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Občianska náuka > Úspechy > Najväčšie doterajšie úspechy žiakov v predmete Občianska náuka v posledných rokoch

Najväčšie doterajšie úspechy žiakov v predmete Občianska náuka v posledných rokoch

  • Dňa 8.2.2008 sa v CVČ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo X. ročníka Olympiády ľudských práv. Súťaže sa zúčastnilo celkom 36 študentov stredných škôl košického kraja. Lukáš Svitký žiak 4.B, sa umiestnil na 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 17.3. - 19.3. 2008 v Liptovskom Mikuláši.
    Blahoželáme!!!
  • V týždni 7 -11.2.2011 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo XIII. ročníka Olympiády ľudských práv. Lenka Paľová, žiačka 4.G, sa umiestnila na 11. mieste. Srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies