Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

26.02.2014
Skúška DSD II

Naša škola je testovacím strediskom pre Nemecký jazykový diplom - Deutsches Sprachdiplom - DSD.

 

Žiaci IV.G triedy absolvovali písomnú časť skúšky DSD II v decembri 2013, ktorá má 3 časti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumení a písomný prejav k danej téme.

 

15. januára 2014 vykonali žiaci ústnu časť skúšky, ktorá trvala 20 minút. Mali analyzovať zvolenú tému, argumentovať a nájsť prepojenie s nemecky hovoriacou krajinou.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies