Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
GPH Michalovce > Projekty a testovacie centrá > Nemecký jazykový diplom

Deutschen Sprachdiplom

Christoph Henßen: Nemecký jazykový diplom

Na Gymnáziu Pavla Horova majú žiaci možnosť zložiť skúšku z jazykového diplomu (DSD II). Úroveň DSD II. Zodpovedá úrovniam B2 príp. C1 Spoločného európského referenčného rámca (GeR) a platí podľa spoločného uznesenia konferencie vysokoškolských rektorov ako doklad  požadovaných znalostí nemčiny pre vysokoškolské štúdium v Spolkovej republike Nemecko.

 

Žiaci sa pripravujú v špeciálnych DSD-skupinách na túto skúšku, ktorá sa koná v decembri v poslednom ročníku štúdia. Tieto skupiny pracujú so špeciálnymi učebnými pomôckami, majú v porovnaní s ostatnými vyučovacími triedami viac hodín nemčiny a majú aj vyučovanie s nemeckým lektorom.

 

Celkovo sa pri skúške DSD II preskúšavajú nasledujúce štyri zručnosti: porozumenie posluchu, čítanie s porozumením, písomná komunikácia a rečová komunikácia. Skúšky sa pripravujú v centrále zahraničného školstva (ZfA) v Kolíne. Tu sa vykonáva aj vyhodnotenie výsledkov.

 

Nemecký jazykový diplom oprávňuje žiaka na štúdium v Nemeckej spolkovej republike a poskytuje väčšiu šancu presadiť sa aj na slovenskom pracovnom trhu. Výborná znalosť nemeckého jazyka je predpokladom úspechu v školách aj na trhu práce v nemecky hovoriacich krajinách.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape
PASCH-partnerská škola

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies