Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Bilancia 41. ročníka MO

Úspešné regionálne kolá

Dňa 4.4.1992 sa uskutočnili v rámci 41. ročníka matematickej olympiády regionálne kolá tejto súťaže v kategóriach B a C. Našu školu reprezentovali ôsmi študenti prvého ročníka a piati druháci. Účasť si vybojovali úspešným zvládnutím prvého kola súťaže, ktoré pozostávalo z domácej a školskej (klauzúrnej) časti. Veríme, že riešenie úloh tohtoročnej MO prinieslo účastníkom (a to nielen tým, ktorí postúpili do najvyššieho kola súťaže) veľa pekných zážitkov a "radosti z objavu".

Avšak - súťaž je súťaž ... I keď dúfame, že heslo z našej nástenky "Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať !" nikto nebral vážne, sme presvedčení, že každý z olympionikov sa snažil obstáť čo najlepšie. Svoju úlohu v samotnej súťaži zohrali predovšetkým individuálne danosti riešiteľov, ich momentálny zdravotný a psychický stav, motivácia, úroveň poctivosti a systematičnosti v niekoľkomesačnej príprave podľa zverejnených tematických okruhov, ale aj predchádzajúce a súbežné matematické skúsenosti z hodín matematiky, z práce v krúžkoch, zo zapájania sa do korešpondenčných seminárov či iných súťaží. A čo štastie? Určite aj to...

Ako to napokon dopadlo? Priznáme sa, že hoci sme "chovali tajné nádeje",výsledky predsa len prekonali naše očakávania ! Temer všetci naši reprezentanti "zabodovali", pričom traja z nich v kategórii C( M. Domány, M. Polák, R. Wagner) a dvaja v kategóri B ( Radoslav Vaľovský a Štefan Reguli ) získali titul úspešného riešiteľa. Martin Domány z 1.A ziskal vo svojej kategórii plný počet bodov a umiestnil sa spolu s dvoma riešiteľmi z Prešova a Košíc na 1. až 3. mieste výsledkovej listiny. V kateórii B obsadil Radoslav Vaľovský z 2.A prvé miesto a Štefan Reguli z 2.e druhé miesto, čo znamenalo sólo - predstih reprezentantov ostatných stredných škôl východného Slovenska (včítane tradične konkurenčných gymnázií z Košíc a Prešova )!

K výrazným individuálnym úspechom našim olympionikom srdečne blahoželáme, tešíme sa spolu s nimi a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

-md-

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies