Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Udalosti na škole > KSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Udalosti prebiehajúce na škole v školskom roku 2016/2017

KSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na týchto školách: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.

Podrobnosti >>>

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies