Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Maturita 2017 > Dôležité informácie pre žiakov 4. ročníka k EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2017

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2016/2017

Mgr. Katarína Olšavová: Dôležité informácie pre žiakov 4. ročníka k EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2017

Dôležité informácie pre žiakov 4. ročníka k EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2017

 

1 Dôležité informácie pre žiakov 4. ročníka

2 Organizácia EC PFIC - časová

3 Pokyny a informácie pre žiakov

4 Systém identifikačných údajov

5 Pokyny na vyplňovanie OH 2017

6 MS 2017 Ukážka vyplnených odpoveďových hárkov- zip

7 Hodnotenie MS

8 Usmernenie pri prerušení maturitnej skúšky

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies