Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Matematika > Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda patrí k najznámejším matematickým súťažiam organizovaným pre matematické talenty na Slovensku. Naše gymnázium je stálym účastníkom tejto prestížnej súťaže, organizovanej v spolupráci s MŠ SR a JSMF a dosiahnutými výsledkami sa radí k popredným gymnáziám východoslovenského regiónu.

Bilancie ročníkov MO :

41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61.,

Zlatá listina najúspešnejších riešiteľov našej školy na celoštátnych a medzinárodných kolách MO.
Strieborná listina najúspešnejších riešiteľov našej školy na krajských kolách MO (umiestnenie do tretieho miesta).
Bronzová listina nositeľov titulu "úspešný riešiteľ" v krajských kolách MO

V školskom roku 2004/2005 sa GPH v Michalovciach dostalo cti organizovať celoštátne kolo Matematickej olympiády v kategóriách A a P. Viac o tejto vydarenej akcii sa možno dočítať na CKMO54.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies