Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Matematika > Aktuality > Matematický klokan 2017

Aktuality kabinetu matematiky

05.05.2017
Matematický klokan 2017

V roku 1991 sa dvaja francúzki učitelia inšpirovali austrálskymi kolegami a zorganizovali pre svojich žiakov matematickú súťaž, ktorú na počesť Austrálie nazvali Matematický klokan. Dobré myšlienky sa rýchlo šírili, postupne sa pridávali ďalšie krajiny a v roku 2015 v nej súťažilo už 6 mil. žiakov na 4. kontinentoch.

Súťaž zaujala celý svet, predovšetkým preto, lebo úlohy sú zaujímavé, rôznorodé a pochádzajú z rôznych kútov sveta. Na ich riešenie treba skôr sedliacky rozum ako vedomosti a poučky zo školy.

Na Slovensku za 20 rokov klokanilo už 1 260 400 žiakov. Pre žiakov je veľmi lákavá predstava, že v jednej chvíli sa snažia rovnaké úlohy rozlúsknuť milióny ich rovesníkov

na celom svete.

Deň D pripadol v tomto roku na pondelok 20. marca. Do súťaže sa na našej škole zapojilo 126 žiakov. Súťaž prebiehala v aule Ekonomickej fakulty, kde žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Školským koordinátorom súťaže bola p. profesorka A. Süčová a dozor vykonávali vyučujúci matematiky. Na výsledky si žiaci budú musieť počkať do 10. apríla.

Najúspešnejší riešitelia v každej kategórii dostanú vecné ceny a všetci súťažiaci postupujú

do žrebovania o 5 tabletov. Informácie o žrebovaní budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk a tiež na facebooku.

FOTOGALÉRIA>>>

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies