Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Aktuality kabinetu matematiky

21.10.2013 B-Day

Milí priatelia, 22.11.2013 sa uskutoční medzinárodná súťaž Matematický B-Day. Súťažiť budú 3-4 členné tímyv čase 8,00 - 16,00. V prípade záujmu je možné obrátiť sa na Mgr. Janu Kunčovú v kabinete matematiky.

navštív stránku

14.10.2013 Prírodovedný päťboj

Milí priatelia, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach pripravuje desiaty ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj, ktorá je určená pre žiakov tretieho ročníka. Súťaž sa uskutoční v stredu 6.11.2013 po druhej vyučovacej hodine. Víťazné družstvo následne postúpi do regionálneho kola súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov, ktoré sa uskutoční 27.11.2013 v priestoroch GPH.

navštív stránku

02.10.2013 Košický matboj

Milí študenti, 25.10.2013 sa v CVC Domino v Košiciach uskutoční 13. ročník súťaže Košický matboj. Súťaže sa môžu zúčastniť štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov rovnakej strednej školy. Každá škola môže vyslať dve družstvá (je možnosť zvýšiť počet družstiev v prípade nenaplnenia kapacity). Súťaž pozostáva z riešenia matematických úloh. Nna vyrovnanie rozdielov medzi súťažiacimi bude každé družstvo bonifikované v závislosti od ročníkov súťažiacich a kategórie školy (podľa kategorizácie STROMu). Účastníkom súťaže nie je dovolené používať kalkulačky ani literatúru. Víťazi matboja získajú hodnotné ceny a dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ich uprednostní v prijímacom konaní na štúdium v oboroch vyučovaných na fakulte. Členovia prvých troch družstiev budú pozvaní na najbližšie sústredenie STROMu. Preto neváhajte a prihláste sa do družstva u pani Süčovej.

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies