Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Program COMENIUS

Od roku 2003 doteraz je škola zapojená do spolupráce s viacerými strednými školami

v Európe v rámci programu COMENIUS.

 

Systém spolupráce spočíva v každoročnom stretnutí žiakov prihlásených škôl v jednej krajine.

Celý týždeň žiaci pracujú na vopred dohodnutých úlohách, trávia spolu voľný čas, bývajú v rodinách svojich spolužiakov, hovoria cudzím jazykom, spoznávajú novú kultúru, zvyky...

 

História spolupráce:

LIMES –hranice a horizonty spojenej Európy

2004 – Sarlat – Francúzsko

2005 – Belluno – Taliansko

2006 – Bruhkubel – Nemecko

DOMUS – náš európsky dom

2007 – Foz – Španielsko

2008 – Sarlat – Francúzsko

AQUA – cesty vody v Európe

2010 – Michalovce - Slovensko – pripravujeme

 

Doteraz sa projektu zúčastnili krajiny:

Francúzsko

Nemecko

Španielsko

Taliansko

Grécko

Veľká Británia

Slovensko

 

Noví členovia: Mesto Gouda – Holandsko

                        Mesto Iasi – Rumunsko

 

Doteraz sa na projekte zúčastnilo spolu okolo  500 žiakov, 500 hostiteľských rodín, okolo 150 učiteľov...

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Helena Andreeva, koordinátorka

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies