Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

H. Andreeva: Medzinárodný projekt ENERGIA

Medzinárodný projekt ENERGIA

v programe Európskej komisie Comenius – školské partnerstvá

13. – 20. apríl 2013

Projekt ENERGIA vznikol z iniciatívy 6 partnerských škôl ako pokračovanie spoločných projektov LIMES, DOMUS a AQUA, ktoré   partnerské školy spolu realizovali (s určitými obmenami) od roku 2002.

Partnerské školy, ktoré sa zúčastňujú projektu ENERGIA:

 • De Goudse Waarden, Gouda, Holandsko
 • G.-Chr. –Lichtenberg-Oberstufengymnasium, Bruchköbel, Nemecko
 • I.E.S. de Foz, Foz, Španielsko
 • Lycée d´enseignement général, technologique et professionnel Saint-Joseph, Périgueux, Francúzsko
 •  Rumunské gymnázium v meste Iasi sa v tomto roku projektu nezúčastní.

GPH sa zúčastňuje projektu ako pozvaný hosť, nie ako oficiálny partner, pretože jej administratívne pravidlá Slovenskej medzinárodnej agentúry (S.A.A.I.C) neumožnili uchádzať sa o grant v roku 2011. Vzhľadom k dlhodobej dobrej tradícii tejto spolupráce sme pozvanie na týždňový spoločný program prijali.

Princíp spolupráce spočíva v spoločnom riešení úloh, súvisiacich s vybranou témou. Počas prípravnej práce v domácich školách žiaci (12 žiakov z každej školy) riešia zadania, ktoré určili učitelia koordinátorskej školy pre jednotlivé workshopy. Počas „Európskeho týždňa“ sa žiaci stretnú v koordinátorskej škole, porovnajú riešenia úloh, pod vedením učiteľov koordinátorskej školy riešia nové úlohy a spoločne vypracujú finálny produkt každého workshopu.

Súčasťou programu týždňa je  poznávanie regiónu. Žiaci a učitelia komunikujú v dvoch jazykoch: francúzsky a anglický.

Workshopy v roku 2013:

 1. Zdroj trvalo udržateľnej energie. Možnosť použitia zelenej energie v  rôznych krajinách.
 2. Crowdsourcing – spolupráca v hľadaní poznatkov v oblasti kultúry.
 3. Energia potravín – zdravá strava.
 4. Vytvorenie súťažnej hry o zdrojoch energie.
 5. Prítomnosť cukrov v nápojoch.
 6. História veternej energie.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies