Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

52 26 27 28 29 30 31 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > Prijímacie skúšky na GPH do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka

!!!!!Zápis študentov prijatých bez prijímacích skúšok!!!!!

Riaditeľ Gymnázia Pavla Horova oznamuje, že zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok do 1. ročníka šk. roka 2009/2010 bude v dňoch 28. - 29. apríla 2009 na sekretariáte školy. Čítajte presnejšie>>>>

navštív stránku

Dr. V. Čan: Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka na šk. rok 2009/2010

Kritériá prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na šk. rok 2009/2010

navštív stránku

Dr. V. Čan: Informácie o prijímaní na našu školu pre školský rok 2009/2010

Informácie o prijímaní na našu školu, dotazník - potrebné vyplniť a priniesť na prijímacie pohovory.

navštív stránku

Vedenie školy: Kritériá talentových skúšok do triedy so zameraním 7902 5 76 gymnázium – telesná výchova

Kritériá pre prijímanie do triedy so zameraním 7902 5 76 gymnázium – telesná výchova v školskom roku 2009/2010

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies