Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Projekty a testovacie centrá > Gymnaziálny päťboj > Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2016

Gymnaziálny päťboj prírodovedcov

RNDr. M. Šariková: Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2016

Dňa 29.11.2016 sa uskutočnil na GPH 11. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo šesť gymnázií Zemplínskeho regiónu (G. Snina, G. Trebišov, G. Veľké Kapušany, G. Sobrance, G. na ul. Ľ. Štúra Michalovce a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce).

Úlohy do 11. ročníka súťaže vybrali: RNDr. Z. Tomková (matematika, informatika), RNDr. M. Bruňák (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), RNDr. Jozef Smrek a Mgr. R. Holodňák (fyzika). Porota pracovala v zložení: RNDr. M. Dományová (predseda poroty), RNDr. Zuzana Tomková (informatika), RNDr. Mária Dományová (matematika), RNDr. Mariana Šariková (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia) a Mgr. Rudolf Holodňák (fyzika). Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani Mgr. Kataríny Olšavovej, zástupkyne riaditeľa GPH pre prírodovedné predmety.

Dohľad nad regulérnosťou súťaže prevzala Mgr. Hudíková z Gymnázia Veľké Kapušany. Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov p. Drosca.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a napínavá.

ZADANIA ÚLOH

FOTODOKUMENTÁCIA

VÝSLEDNÉ PORADIE:

1.miesto GPH Michalovce

2.miesto Gymnázium Sobrance

3.miesto Gymnázium na ul. Ľ. Štúra Michalovce

 

REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ JEDNOTLIVÝCH GYMNÁZIÍ:

Gymnázium Veľké Kapušany: Veseleniová, Balážová, Smutková, Paľová, Rebreš

Gymnázium Trebišov: Polak Jakub, Kovaľ Peter, Kuriško Matej, Tomková Simona, Kaszonyiová Jana

Gymnázium Sobrance: Kováčová Lívia, Serbák Karol, Petruny Natália, Tothová Kristína, Rudolfová Karolína

Gymnázium Snina: Kislíková Alžbeta, Rudolfová Simona, Hunčárová Slavomíra, Kriško Štefan, Šimko Jozef

Gymnázium na ul. Ľ. Štúra, Michalovce: Róbert Cihaľ, Martin Mucha, Katarína Mydlová, Kristína Sentivániová, Adam Varga

GPH Michalovce: KatrínaSkopalová, Marek Podžuban, Matúš Vaľo, Martina Timková, Katarína Dančejová

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies