Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Témy GO 2016/2017

Témy písomných prác GO 2016/2017

 

Kat. A

 

1. Čína - dejisko Medzinárodnej olympiády 2016

 

2. Novodobé sťahovanie národov a jeho dôsledky

 

3. Severoruské ostrovy - využitie včera a dnes

 

4. Island - turistický magnet súčasnosti

 

5. Sýria a Irak - križovatka kultúr v minulosti a bojisko súčasnosti

 

Kat. B

 

1. Umelé vodné nádrže na Slovensku

 

2. Výroba piva na Slovensku

 

3. Premeny môjho sídla v čase

 

4. Adrenalínový cestovný ruch a jeho rozvoj na území SR

 

5. Odkiaľ pochádza ovocie a zelenina v našich obchodoch

 

Kat. CD

 

1. Geopark - inovatívna forma ochrany krajiny a edukácie v teréne

 

2. Klimatické zmeny a ich dôsledky pre ľudstvo

 

3. Enviromentálne problémy vybraných mestských sídiel

 

4. Živelné pohromy a ich vplyv na centrá CR

 

5. Pamiatky UNESCO a ich ohrozenia

 

D - voľná téma

 

Kat. Z

 

Test bez písomnej práce

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým témam nájdete na webstránke:

 

www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/go/45.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%201617/t%C3%A9my%20go/t%C3%A9my%20go%202016-2017.pdf

 

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies