Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GO 2015/2016

Výsledky GO 2015/2016

 

Celoštátne kolo

 

Kat. B

 

Iveta Balintová - Vojnové cintoríny - 3. miesto

 

Viktória Cseryová - Sopečné pohoria - 10. miesto

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke:

 

www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/44-rocnik-GO-2015-2016/Celostatne-kola.alej

 

 

Krajské kolo GO

 

Kat. A

 

Rastislav Kočík - Národnostná a náboženská charakt. obyvateľov USA - 4. miesto

 

Andrea Boreková - Antarktída - 5. miesto

 

Kat. B

 

Viktória Cseryová - Sopečné pohoria - 1. miesto

 

Iveta Balintová - Vojnové cintoríny - 3. miesto

 

Kat. Z

 

Patrik Šepeľak - 4. miesto

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke:

 

geografia.science.upjs.sk/images/geograficka_olympiada/vysledkova_listina_GO_ABCD_SS_KE_2016.pdf

 

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies