Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Fyzika > Úspechy

Účasť žiakov na súťaži Fyzikálny náboj 2016

Naši žiaci sa dňa 4. 11. 2016 zúčastnili súťaž Fyzikálny náboj 2016, ktorú organizuje občianske združenie Trojsten.

navštív stránku

J. Smrek: Úspešná reprezentácia Slovenskej republiky v Turnaji mladých fyzikov v šk. roku 2015/2016

Družstvo GPH Michalovce sa v tomto školskom roku zúčastnilo tejto súťaže už po siedmy raz za sebou.

navštív stránku

RNDr. Jozef Smrek: Výsledok žiakov GPH v regionálnom kole Turnaja mladých fyzikov 2016

Vo februári sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach regionálne kolo 24. ročníka Turnaja mladých fyzikov SR

navštív stránku

Jozef Smrek: Mimoriadny úspech žiakov vo fyzikálnych súťažiach

V závere školského roka 2013/2014 sa uskutočnili dve významné podujatia mladých stredoškolských fyzikov, na ktorých naše mesto i Slovenskú republiku veľmi dobre reprezentovali fyzici z Gymnázia Pavla Horova Michalovce

navštív stránku

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies