Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Fyzika > Učitelia

Učitelia fyziky v aktívnej službe

  1. RNDr. Jozef Smrek, vedúci PK fyziky  smrekjozef@centrum.cz

  2. RNDr. Marcel Bruňák, brunak@centrum.sk
  3. Mgr. Marta Guľová, martagulova@centrum.sk
  4. Mgr. Rudolf Holodňák, holodnak@centrum.sk
  5. Mgr. Jana Kunčová, j.kuncova@centrum.sk
  6. RNDr. Mára Pirkovská, pirkovska@gphmi.sk
  7. RNDr. Mária Spišáková, spisakov@gphmi.sk
  8. RNDr. Renáta Sušková, rsuskova@centrum.sk

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2020 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies