Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Projekty a testovacie centrá > CCS DELF > Skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire

Certifikované centrum skúšok DELF

H. Andreeva: Skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire

Gymnázium Pavla Horova v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE v Košiciach

 

organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:  

 

DELF B1 –  18. január 2010

DELF B2 –  19. január 2010

 

DELF A1 a  DELF A2 –   7. – 11. jún 2010

 

Poplatok za vykonanie skúšky sa stanovuje :

DELF A1 – 19,00 €

DELF A2 – 22,00 €

DELF B1 – 30,00 €

DELF B2 – 35,00 €

 

Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE v Košiciach:

262 671 8195/1100, IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť meno žiaka.

 

Záujemcovia o vykonanie skúšky sa prihlásia priamo na Gymnáziu Pavla Horova alebo prostredníctvom svojich učiteľov francúzštiny. Vyplatenie poplatku je podmienkou registrácie spolu s odovzdaním záväznej prihlášky.

Prihlášky treba odovzdať na GPH do 15. decembra 2009.

 PRIHLÁŠKA

O vykonanie skúšky môžu požiadať všetci školopovinní žiaci a žiaci stredných škôl podľa úrovne nadobudnutých jazykových zručností /A1 – začiatočník....B2 – pokročilý/.

 

DELF scolaire je certifikát s medzinárodnou platnosťou.

 

Informácie: Mgr. Helena Andreeva, č. t. 056 64 230 97, 0905 731 676

                   helena.andreeva@ centrum.sk

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies