Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Učitelia biológie

Zoznam vyučujúcich v školskom roku 2015/2016

VEDÚCA PREDMETOVEJ KOMISIE BIOLÓGIE:

RNDr. Blanka Jurištová (MAT - BIO)

 

ČLENOVIA:

RNDr. Danka Opalková (BIO - CHE)

koordinátorka Onkologickej výchovy a projektu Zdravá škola

 

PaedDr. Erika Virágová (BIO - GEG)

koordinátorka drogovej prevencie

 

RNDr. Andrea Ivanová (BIO - CHE)

vedúca zbierok kabinetu biológie

 

RNDr. Andrea Hájniková (BIO – CHE)

 

Mgr. Peter Pillár (BIO-TEV)

 

Mgr. Erika Dudášová (BIO - CHE)

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2021 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies