Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

53 28 29 30 31 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Biológia > Maturity > Maturitné okruhy

Študijné materiály na maturitné skúšky

Maturitné okruhy

 

Biológia ako veda.

Všeobecné vlastnosti živých sústav.

 

Biológia bunky

Mnohobunkové organizmy

Nebunkové a prokaryotické organizmy

Vývoj a charakteristické znaky nižších rastlín

Vyššie výtrusné rastliny

Semenné rastliny

Jednobunkovce a dvojlistovce

Prvoústovce

Druhoústovce

Rastlinné pletivá.

Vegetatívne a reprodukčné orgány rastlinného tela.

Fyziológia bunky

Biológia bunky – bunkový cyklus

Výživa rastlín

Rozmnožovanie a rastové procesy rastlín

Nervová sústava živočíchov a človeka

Hormonálna sústava

Dýchacia sústava

Nukleové kyseliny a expresia génu

Dedičnosť mnohobunkového organizmu. Mendelove zákony.

Genetika človeka a väzba na pohlavie

Telové tekutiny živočíchov a človeka

Obehová sústava

Tráviaca sústava

Vylučovacia sústava, koža

Oporná a pohybová sústava

Zmyslová sústava živočíchov a človeka

Vzťah organizmov k prostrediu

Spoločenstvo ako súbor populácie

Huby a lišajníky

Rozmnožovanie živočíchov a človeka. Ontogenéza človeka

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2021 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies