Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

Aktivity školského psychológa

Aktivity školského psychológa

Individuálne poradenstvo :

 Individuálne konzultácie a poradenstvo pre tých ktorí:

- aktuálne prežívajú osobnostnú krízu alebo náročnú životnú situáciu,

- sa dobrovoľne usilujú o sebapoznanie a vyjasňovanie osobných perspektív,

- majú záujem o efektívnejšie učenie,

- sa chcú naučiť ako lepšie dodržiavať psychohygienické zásady učenia,

- chcú zlepšiť svoje vzťahy s rodičmi a s rovesníkmi.

Skupinové aktivity

Realizované prostredníctvom triednických hodín alebo  po dohodnutí s vyučujúcim na rôzne zaujímavé témy.

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies